Aanmelden praktijk voor nieuw ingekomen bewoners van Alblasserdam

Huisartsenpraktijk den Hartog is gesloten voor inschrijving om organisatorische redenen. De praktijkgrootte laat het aannemen van patiënten met het oog op het verlenen van noodzakelijk zorg niet meer toe.

Afspraak maken

Wij verzoeken u om eerst na te gaan of het nodig is om naar de huisarts toe te gaan. Gebruikt u hiervoor Moet ik naar de dokter?.

Spreekuren

Van maandag tot en met vrijdag zijn er vanaf 8.00 uur spreekuren (op afspraak). Voor een consult wordt 15 minuten gereserveerd. Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bijvoorbeeld meerdere vragen, wens tot een uitgebreider gesprek) geeft u dit dan aan bij Elianne of Ronella. Zij kan dan rekening houden met uw wens bij het plannen van het spreekuur. Ook kunt u online een afspraak maken via de website, waarbij de mogelijkheid te beeldbellen aanwezig is. Let goed op welk type afspraak u afspreekt!

Visites, huisbezoeken

Dokter den Hartog of dokter van der Vlist kan u thuis bezoeken als het voor u niet (of niet meer) mogelijk is om naar de praktijk te komen. Het heeft natuurlijk de voorkeur dat u naar de praktijk komt, omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling. Huisbezoeken worden alleen gereden binnen het reguliere praktijkgebied en kunnen in overleg met Elianne en Ronella worden gemaakt.

Herhaalmedicatie

Medicatie kan herhaald worden, indien dit afgesproken is met uw huisarts. U kunt de medicatie op de volgende 3 manieren herhalen:

 1. Via website of app van Uw Zorg Online
 2. Inleveren van recept/etiket in onze brievenbus of
 3. Telefonisch via de assistente, liefst na 09:00 bellen

Praktijkassistente

Bij de assistente (Elianne of Ronella) kunt u voor allerlei praktische zaken terecht zoals:

 • Maken van afspraken
 • Aanvragen visites/huisbezoeken
 • Diverse medische vragen
 • Opvragen van uitslagen (reeds door de huisarts beoordeeld)
 • Vragen over declaraties
 • Urine onderzoek
 • Wratten aanstippen
 • Injecties
 • Zwangerschapstesten
 • Uitstrijkjes
 • ECG
 • CVRM spreekuur o.a. (zie ketenzorg)

Bloedprikken

Indien u bloed moet prikken na een bezoek aan de huisarts of voor een controle voor uw ketenzorg kunt u dit laten doen door de assistente. Graag vooraf een afspraak maken.

Chirurgische ingrepen / Plaatsen IUD

Voor chirurgische ingrepen en andere behandelingen zoals het plaatsen van een IUD willen wij u graag eerst eenmalig op het spreekuur zien. Wij kunnen dan kijken en uitleg geven over de behandeling/ingreep en direct een planning maken wanneer dit kan worden uitgevoerd.

Thuismetingen - Telemonitoring

In overleg met de huisarts of praktijkondersteuner kunt u een bloeddrukmeter thuis krijgen, waarbij u uw bloeddruk thuis kunt monitoren. De huisarts of praktijkondersteuner zal met u afspreken hoe u de metingen kunt doorsturen naar de praktijk. Wij bieden de mogelijkheid om de metingen via Uw Zorg Online door te geven, ook indien u uw eigen bloeddrukmeter gebruikt. 

Dit geldt tevens voor het doorsturen van foto's of afbeeldingen. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de online mogelijkheden binnen de praktijk. 

Zorg in de avond, nacht of weekend

Als u 's avonds, 's nachts, in het weekend of op feestdagen met spoed huisartsenhulp nodig heeft, dan belt u de huisartsenpost - 078 20 200 20

De huisartsenpost is er WEL voor:

 • Spoedgevallen: klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag dat de praktijk beschikbaar is
 • Recepten voor medicijnen die u snel moet innemen, terwijl u deze niet meer in huis heeft. U kunt het innemen niet uitstellen tot de volgende werkdag van uw huisarts
 • Telefonisch overleg over een verontrustende klacht
 • Verwijzing naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De huisartsenpost is er NIET voor:

 • Klachten die kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag dat de praktijk beschikbaar is
 • Mensen die overdag geen tijd hebben om naar hun huisarts te gaan
 • Herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen
 • Een second opinion
 • Voor algemene, medische vragen

Openingstijden huisartsenpost:

 •  's avonds en 's nachts van 17.00 tot 08.00 uur

 •  tijdens weekenden (24 uur per dag)

 •  tijdens feestdagen (24 uur per dag)

Rijbewijskeuring of medische keuring

Soms is het noodzakelijk dat een arts aanvullende informatie geeft. Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Het KNMG adviseert huisartsen als volgt: als behandeld huisarts mag je geen medische verklaringen leggen over eigen patiënten.

Wij verwijzen u dan ook naar regelzorg voor deze service.

Landelijk Schakelpunt (LSP | Volgjezorg)

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. U kunt dan terechtkomen bij een andere zorgverlener dan uw huisarts. Het is belangrijk dat deze zorgverlener over uw actuele medische gegevens beschikt, zodat u de juiste zorg krijgt. 

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor een snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen hulpverleners, zoals huisartsen(-post), apotheek, spoedeisende hulp en specialist in het ziekenhuis of andere zorginstelling. Wij mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarbij mogen andere zorgverleners uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

Uw keuzen JA of NEE registreert uw huisarts in uw medisch dossier. Uw toestemming (zowel een JA of een NEE) kunt u op 3 manieren regelen:

 1. Regel het online op Volgjezorg
 2. Lever een ingevuld toestemmingsformulier in bij de assistente of in de brievenbus van de huisartsenpraktijk
 3. Zeg het, in persoon, tegen uw huisarts (of assistente of praktijkondersteuner)